poniedziałek, 15 października 2018

Zdobywam świat, jestem samoodporny - konkurs.

Gdy za oknem zaczynają opadać liście z drzew, zaczyna się robić chłodniej a pogoda nie zawsze jest taka jaką lubimy najbardziej, z placów zabaw zaczynają znikać dzieci. Zamykamy się w domach, czekając na przyjście ciepłej wiosny, izolując dzieci od ich rówieśników, widząc wszędzie atakujące nas wirusy. Czy ta droga jest dobrą drogą? Czy tak było w czasach naszej młodości? Czy rodzice tak na nas chuchali i dmuchali?

Będąc dzieckiem lat 80-tych pamiętam, że biegałam po podwórku nie zależnie od pory roku. Wychodziłyśmy z dziewczynami na rower, bawiłyśmy się na placu zabaw, robiłyśmy wariackie akrobacje na trzepaku, bawiłyśmy się patykami, chodziłyśmy do parku na żołędzie, kasztany oraz zbierałyśmy piękne bukiety jesiennych liści. Bawiłyśmy się w kałużach a zimą zawsze były bitwy na śnieżki oraz wariackie zjazdy na sankach. Żebyśmy zostali w domu musiała być naprawdę paskudna pogoda. Jak jest teraz? Trochę inaczej. My rodzice zapomnieliśmy jak to było w naszych czasach, bo przecież czasy się zmieniają. Technologia poszła bardzo do przodu, w każdym domu jest komputer i cała masa innej elektroniki, która jest bardzo atrakcyjna  dla młodych i starszych ludzi. Nie trzeba już wychodzić z domu, żeby porozmawiać z koleżanką, razem się pobawić. Rozwój technologiczny spowodował, że staliśmy się społeczeństwem zamkniętym we własnych "kokonach". Gdy nagle wchodzimy do większego środowiska ludzi (przedszkole, szkoła, praca) nasza odporność, nie przyzwyczajona do tego, nie daje rady obronić się przed wirusami i bakteriami, które napotyka w takich skupiskach ludzi. Wówczas zaczynają się zachorowania.

Akcja SAMOODPORNI zorganizowana przez markę Pneumolan, do której przystąpiliśmy, ma na celu przypomnienie nam dorosłym o naszym pięknym, wolnym dzieciństwie, w którym nie baliśmy się wychodzić na podwórko, szukać robaków, bawić się z innymi dziećmi. SAMOODPORNII to manifest do rodziców - UWOLNIJMY nasze dzieci, niech one również mają takie wesołe, pełne szaleństw i aktywności na świeżym powietrzu dzieciństwo w towarzystwie swoich przyjaciół. Niech ci przyjaciele nie będą tylko wirtualni, niech będą to prawdziwe dzieci z którymi zabawy na podwórku, wygłupy i przeżyte przy tym przygody, będą mogli opowiadać kolejnemu pokoleniu. Niech strach przed wirusami nie zatrzymuje nas w domu.Będąc mamą dwójki dzieci starałam się być odważna, nie trzymać dzieci pod kloszem, nie zabraniać im szaleństw, zabaw na podwórku, nawet gdy temperatura jest minusowa. Gdy wychodzimy na podwórko, zawsze ubieram dzieci w stroje podwórkowe, czyli takie, których nie szkoda zniszczyć, tak żeby dzieci mogły bawić się swobodnie, bez strachu przed pobrudzeniem, czy zniszczeniem ubrania.  Z tą właśnie myślą przewodnią zapraszam was na kreatywny konkurs pt:
 Zdobywam świat, jestem SAMOODPORNY. 

Zadanie:

Należy przedstawić temat "Zdobywam świat, jestem SAMOODPORNY" w następującej formie, do wyboru:

- praca plastyczna na podany temat - "Zdobywam świat, jestem SAMOODPORNY" (skan pracy lub jej zdjęcie)

- praca plastyczna, przedstawiająca kreatywne wykorzystanie darów natury, które zdobywamy podczas wypraw na łono natury np. praca z użyciem liści, kasztanów, żołędzi, patyków itd. (skan pracy lub jej zdjęcie)

- zdjęcie jak "zdobywacie świat" przedstawiające np. kreatywne zabawy na podwórku, zdjęcia z wycieczek itp. (umieszczenie  twarzy na zdjęciu jest dobrowolne i nie wpływa na ocenę tej pracy. Ludzie na zdjęciu mogą być odwróceni tyłem lub ich twarz może być zamazana).

- wiersz lub proza przedstawiająca akcję SAMOODPORNI i jej cel. Przedstaw w jaki sposób Ty jesteś samoodporny. 

Prace konkursowe należy umieszczać w komentarzach pod postem konkursowym na blogu lub pod postem konkursowym na fanpage Superdzieciaczki TUTAJ

W  komentarzu konkursowym należy umieścić pracę konkursową.


WYNIKI KONKURSU:

Dziękuję wszystkim za uczestnictwo w konkursie. Wszystkie prace były bardzo ciekawe, a wybór był trudny. Zwycięzcami zostali:

Nagroda główna:

 Agnieszka Anna Staroń

Wyróżnienia:

Dorota Ł. Szopa
Agnieszka Kosior
Ewelina Tomasz Święs
Anita Robacka
Renata Kamil Snoch

Gratuluję zwycięzcom i proszę o kontakt w sprawie wysyłki nagrody w wiadomości na fb lub tutaj na blogu. Czekam na wiadomości do 2 listopada włącznie.


REGULAMIN:

I. Postanowienia ogólne konkursu
 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady i warunki udziału w Konkursie prowadzonym i organizowanym przez właściciela strony https://www.facebook.com/superdzieciaczki/ oraz http://www.superdzieciaczki.pl/
 2. Sponsorem nagród jest firma WALMARK Sp. z o.o. ul.Teatralna 9 41-200 Sosnowiec, Polska (zwana dalej Sponsorem).
 3. Organizator odpowiada za sprawny przebieg i prawidłowe przeprowadzenie Konkursu.
II. Uczestnictwo w Konkursie
 1. Konkurs ma charakter otwarty.
 2. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na stronie Superdzieciaczki.pl (zwanego dalej „Stroną konkursową”).
 3. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.
 4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 5. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych; osoby nie posiadające pełnej zdolności prawnej biorą udział w Konkursie za zgodą i akceptacją Regulaminu przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;
 • spełnia inne warunki przewidziane w niniejszym Regulaminie
 • jest fanem fanpage’a Samoodporni
6. Konkurs trwa od 15.10.2018r. do 22.10.2018r. do godziny 23:59.
7. Warunki obowiązkowe udziału w Konkursie:

Należy przedstawić temat "Zdobywam świat, jestem samoodporny" w następującej formie do wyboru:

- praca plastyczna na podany temat - "Zdobywam świat, jestem samoodporny" (skan pracy lub jej zdjęcie)

- praca plastyczna, przedstawiająca kreatywne wykorzystanie darów natury, które zdobywamy podczas wypraw na łono natury np. praca z użyciem liści, kastanów, żołędzi, patyków itd. (skan pracy lub jej zdjęcie)

- zdjęcie jak "zdobywacie świat" przedstawiające np. kreatywne zabawy na podwórku, zdjęcia z wycieczek itp. (umieszczenie  twarzy na zdjęciu jest dobrowolne i nie wpływa na ocenę tej pracy. Ludzie na zdjęciu mogą być odwróceni tyłem lub ich twarz może być zamazana).

- wiersz lub proza przedstawiająca akcję samoodporni i jej cel. Przedstaw w jaki sposób Ty jesteś samoodporny. 
8. Dodatkowo uczestnicy mogą:
 • Udostępnić publicznie informację o Konkursie w serwisie Facebook
 • Zaprosić znajomych do udziału w Konkursie
9. Serwis Facebook nie jest w żaden sposób związany z organizacją Konkursu.
10. Uczestnicy Konkursu poprzez fakt przystąpienia do niego, wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich danych osobowych podanych w Konkursie dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego Konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. NR 101, poz. 926).
11. Uczestnik zgłaszający się do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora do celów związanych z realizacją Konkursu zgodnie z Regulaminem.
12. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Konkursu w całości oraz zobowiązanie się Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza również, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

13. W konkursie musi zgłosić się min. 100 uczestników, aby nagrody mogły zostać przyznane. W innym wypadku organizator ze sponsorem podejmują decyzję, czy przedłużają konkurs, czy też konkurs nie jest rozstrzygnięty.
III. PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH1. Uczestnik Konkursu, wraz z przystąpieniem do Konkursu,

wyraża zgodę na przeniesienie na Organizatora praw autorskich majątkowych do

załączonej w komentarzu treści.

2. Organizator Konkursu bez odrębnego wynagrodzenia

nabywa od Uczestnika Konkursu wszelkie autorskie prawa majątkowe do zdjęcia

zamieszczonego przez Uczestnika Konkursu na następujących polach eksploatacji:

wytwarzanie, zwielokrotnianie egzemplarzy oraz utrwalanie utworu: techniką

wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki
drukarską, techniką cyfrową oraz zapisu komputerowego; wystawienie,
wybranym, w tym także: nadanie poprzez Internet.
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie


3. Uczestnik Konkursu ponosi wobec Organizatora pełną
odpowiedzialność za to, że utwory nabywane przez Organizatora wolne będą od

jakichkolwiek wad prawnych, w tym w szczególności nie będą obciążone

jakimikolwiek prawami lub uprawnieniami osób trzecich.


4. W odniesieniu do utworów wyżej wymienionych Uczestnik

Konkursu zobowiązuje się do nie wykonywania autorskich praw osobistych

przysługujących Uczestnikowi Konkursu na podstawie art. 16 ustawy z dnia 4

lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz do niecofania

wyrażonej zgody także po zakończeniu Konkursu.5. W odniesieniu do utworów wyżej wymienionych Uczestnik Konkursu

zobowiązuje się wyrazić zgodę na dokonywanie przez Organizatora lub na jego

zlecenie utworów zależnych w stosunku do tych utworów (w szczególności na

opracowanie utworów, ich przeróbek lub adaptacji) i korzystania z tych utworów
zależnych bez żadnych ograniczeń oraz do niecofania wyrażonej zgody także po
zakończeniu Konkursu.


IV. Przyznanie nagrody

Nagrodami w Konkursie są:
- hulajnoga + zestaw produktów Pneumolan
-5 x zestaw produktów Pneumolan.
 1. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator.
 2. Decyzja o przyznaniu nagród jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
 3. Zwycięzcy zostaną poinformowany o wygranej w poście konkursowym na blogu do 7 dni od zakończenia konkursu.
 4. Laureat winien skontaktować się w ciągu 3 dni od daty ogłoszenia wyników poprzez wiadomość do fanpage’a Superdzieciaczki na serwisie Facebook, w której potwierdzi Imię i Nazwisko oraz adres email, na który zostanie wysłana nagroda w Konkursie. Po tym terminie laureat traci prawo do Nagrody.
 5. Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za Nagrodę.
 6. Nagrodę wysyła Sponsor.
 7. Wysyłka może nastąpić tylko na terenie Polski.
V. Nadzór nad przebiegiem konkursu
 1. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu oraz nad przestrzeganiem Regulaminu w trakcie trwania Konkursu będzie czuwał Organizator.
VI. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego.
 2. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się pod adresem e-mail: superdzieciaczki@gmail.com lub poprzez wiadomość w serwisie Facebook.
 3. Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 3 dni roboczych.
 4. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.
 5. Organizator może odwołać konkurs w dowolnym momencie, bez podania przyczyny.
TOP