niedziela, 2 lutego 2014

Dzieje przodków - pra pra pra dziadkowie.


Zacznę od pra pra pra dziadków moich dzieci, czyli moich pra pra dziadków.



Historia mojej rodziny ( ze strony taty) prowadzi mnie na kijowszczyznę. Pra pra pra dziadek moich dzieci to: Konstanty Ostromęcki h.Pomian, a ich pra pra pra babcia to Wanda z Dowmunt-Siesickich Ostromęcka.

Niestety o nich wiem  niewiele. Konstanty Ostromęcki uczył się w kijowskim korpusie kadetów. Swoją karierę wojskową skończył jako generał-lejtan dywizji konnej artylerii w carskiej Rosji. W 1903r. wraz z synem Piotrem Ostromęckim  przesiedlił się do Polski w okolice Lublina. Zmarł w 1908r. Spoczywa w grobowcu rodziny Ostromęckich na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie wraz ze swoją żoną Wandą. O Wandzie w tej chwili nie wiem praktycznie nic.

Herbem rodziny Ostromęckich jest Pomian.

"Herb szlachecki – charakterystyczny znak rodowy ustalony według określonych reguł heraldycznych. W założeniu jest znakiem niepowtarzalnym, jednak może się nim posługiwać – w heraldyce polskiej – wiele rodów tzw. herbownych, tworzących w konsekwencji charakterystyczny dla polskiej heraldyki ród herbowy, grupujący rodziny czasem ze sobą wcale niespokrewnione. ..." 

Herb rodu Ostromęckich wyglądał miej więcej tak:





Niestety o pra pra pra dziadkach moich dzieci wiem niewiele ( jak na razie), ale o pra pra dziadkach zachowało się dużo więcej informacji. Już za tydzień dzieje Piotra Ostromęckiego.


TOP