poniedziałek, 12 grudnia 2022

Świat należy do Ciebie


Świat, wszechobecna, stopiona w jedno masa cudów i zła, strapienia oraz radości, formująca ludzkie postacie w wirze nieustannie zmiennej palety barw. W tej feerii złączonych w jedno efemerycznych emocji i zdarzeń, z trwałymi pieczęciami doświadczeń, zagubieni są wszyscy, a zwłaszcza dzieci. Każdy człowiek, a zwłaszcza każde dziecko potrzebuje wsparcia w poszukiwaniach swojego miejsca w tym świecie i pojmowaniu jego złożoności. Warto więc zabrać dziecko w podróż po otaczającym nas świecie wraz z książką Świat należy do Ciebie wydawnictwa Słowne.

Jest to krótki, rymowany monolog rodzica, kierowany do dziecka i traktujący w uniwersalny sposób o sensie ludzkiego życia, stanowiący w dużym stopniu jego pochwałę, zrównoważoną przytomnym spojrzeniem na ludzkie troski i życiowe przeszkody. W zależności od miejsca w życiu w którym się czytelnik znajduje, pod postacią anonimowego rodzica, dziecka, czy obu ról naraz podpisać się może każda osoba czytająca ową książkę, wszyscy przecież jesteśmy w tym samym worku stłoczonych ze sobą elementów nieskończenie złożonego świata, tylko w innych jego zakamarkach. O tej złożoności traktują trzy lekcje rodzica, poświęcone radości, życiowym przeszkodom i miłości. Pośród oddających chaos ludzkiego życia szalonych, wybijających się przytłaczającą różnorodnością ilustracji snuje się płynny i rymowany, czasem nawet przesadnie egzaltowany zachwyt nad pięknem świata i wielorakością ludzkich możliwości, który raptownie przeradza się w niepokojące ostrzeżenie przed nadchodzącymi przeciwnościami losu, w postaci „wiedzących lepiej” ludzi oraz osobistego zwątpienia w swoje możliwości.


Bardzo mile zaskakujące jest to, jak autor wypowiedzi sam się reflektuje i dochodzi do wniosku, że sam zbytnio swego słuchacza poucza, pozbawiając go podświadomie swobody samodzielnego odkrywania życia, więc poprzestaje na wzruszającym wyznaniu miłości.

Ten przepięknie zilustrowany picturebook, jest niezwykle inspirujący i skłaniający do głębszego zastanowienia nad otaczającym nas ogromem różnorodnej przestrzeni. Świat jest niezwykle skomplikowany i nigdy do końca nie zostanie określony, zmierzony, zdefiniowany, jest chaotyczną przestrzenią, jednak w tym szaleństwie jest metoda, metoda stanowiąca tajemnicę, w którą wszyscy bez wyjątku jesteśmy uwikłani i próbujemy każdy na swój własny sposób zrozumieć.