piątek, 10 lutego 2017

Konkurs

Bardzo dawno na blogu nie było żadnego konkursu, zatem trzeba to zmienić. Jest to w pewien sposób podziękowanie dla was, że zaglądacie do nas. Mam nadzieję, że się to nie zmieni i będzie was tu coraz więcej, w końcu czytelnicy to bardzo ważna część każdego bloga.

Zacznę od przedstawienia nagród.

Główną nagrodą jest karta podarunkowa o wartości 100 zł do sklepu ToysRus. Jego asortyment możecie podziwiać TUTAJ. Każdy rodzic znajdzie tam coś dla swojego dziecka :)
Nagrodą dodatkową, aczkolwiek równie fajną, dla fanów Lego Friends jest nowość, która pojawiła się w styczniu na rynku.Dla małych fanów lepienia wszystkiego co się da mam zestaw Moon Sand wróżki.Mam nadzieję, że nagrody wam się podobają. Zapraszam do udziału TUTAJ

A oto REGULAMIN konkursu:

I. Postanowienia ogólne konkursu
 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady i warunki udziału w Konkursie prowadzonym i organizowanym przez właściciela strony https://www.facebook.com/superdzieciaczki/ oraz http://www.superdzieciaczki.pl/
 2. Organizator odpowiada za sprawny przebieg i prawidłowe przeprowadzenie Konkursu.
II. Uczestnictwo w Konkursie
 1. Konkurs ma charakter otwarty.
 2. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w serwisie Facebook na fanpage https://www.facebook.com/superdzieciaczki/ (zwanego dalej „Stroną konkursową”).
 3. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.
 4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 5. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych; osoby nie posiadające pełnej zdolności prawnej biorą udział w Konkursie za zgodą i akceptacją Regulaminu przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;
 • spełnia inne warunki przewidziane w niniejszym Regulaminie
 • jest fanem fanpage’a Superdzieciaczki na Facebook’u
6. Konkurs trwa od 10.02.2017 do 26.02.2017 do godziny 23:59.
7. Warunkami obowiązkowymi udziału w Konkursie jest zamieszczenie pod grafiką konkursową w komentarzu odpowiedzi na pytanie: „Która nagroda najbardziej spodobałaby się twojemu dziecku”
8. Dodatkowo uczestnicy mogą:
 • Udostępnić publicznie informację o Konkursie w serwisie Facebook
 • Zaprosić znajomych do udziału w Konkursie
9. Serwis Facebook nie jest w żaden sposób związany z organizacją Konkursu.
10. Uczestnicy Konkursu poprzez fakt przystąpienia do niego, wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich danych osobowych podanych w Konkursie dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego Konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. NR 101, poz. 926).
11. Uczestnik zgłaszający się do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora do celów związanych z realizacją Konkursu zgodnie z Regulaminem.
12. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Konkursu w całości oraz zobowiązanie się Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza również, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
IV. Przyznanie nagrody
 1. Nagrodą w Konkursie jest 1 x karta podarunkowa do sklepu ToysRus o wartości 100 zł, 1 x zestaw LEGO 41306 oraz 1 x zestaw Moon Sand wróżki.
 2. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator. Aktywność uczestnika konkursu na fanpage Superdzieciaczki (podczas trwania konkursu) będzie mile widziana :)
 3. Decyzja o przyznaniu nagród jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
 4. Zwycięzcy zostaną poinformowany o wygranej w komentarzu na blogu w dniu 01.03.2017 roku.
 5. Laureat winien skontaktować się w ciągu 3 dni od daty ogłoszenia wyników poprzez wiadomość do fanpage’a Superdzieciaczki na serwisie Facebook, w której potwierdzi Imię i Nazwisko oraz adres pocztowy, na który zostanie wysłana nagroda w Konkursie. Po tym terminie laureat traci prawo do Nagrody.
 6. Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za Nagrodę.
 7. Koszt przesyłki pokrywa Organizator.
 8. Wysyłka może nastąpić tylko na terenie Polski.
V. Nadzór nad przebiegiem konkursu
 1. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu oraz nad przestrzeganiem Regulaminu w trakcie trwania Konkursu będzie czuwał Organizator.
VI. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego.
 2. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się pod adresem e-mail: superdzieciaczki@gmail.com lub poprzez wiadomość w serwisie Facebook.
 3. Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 3 dni roboczych.
 4. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.
 5. Organizator może odwołać konkurs w dowolnym momencie, bez podania przyczyny.
TOP